• Общи условия

Условия за ползване

Актуалност: 25.05.2018 г.

Този документ ("Условия") съдържа Условията за ползването на уебсайта www.bellacasa.bg ("Сайта"). Моля прочетете ги внимателно. Използвайки сайта, вие се съгласявате с тези Условия.

Във връзка с предоставяните Услуги БЕЛЛА КАЗА БЪЛГАРИЯ ЕООД (БЕЛЛА КАЗА) обработва лични данни съгласно Политиката за защита на личните данни („Политика“), която е неразделна част от тези Условия.

Подавайки обява в Сайта, Вие се съгласявате с Условията за подаване на обяви, част от Условията.

1. Общи положения

1.1. БЕЛЛА КАЗА БЪЛГАРИЯ ЕООД с адрес на управление Варна , бул. Сливница100, ЕИК: 204289166 предоставя на клиенти ("Клиенти", "Потребители"), чрез сайта mirela.bg информационни услуги ("Услуги"), свързани с търсене и предлагане на недвижими имоти ("Оферти") и осъществяване на сделки с недвижими имоти.

1.2. За да ползвате Услугите, Вие гарантирате, че сте навършили 18 години и сте дееспособен/а да сключите договор при посочените тук Условия.

1.3. Сайтът предоставя информационен масив с електронни записи, ("оферти за предлагане" и "заявки за търсене" на недвижими имоти), корпоративна информация, собствени и чужди материали под формата на статии и новини, статистическа и географска информация от външни източници, собствена статистическа информация за средни цени на имотите в България, изображения, графични изображения, други материали, свързани с предмета на дейност на БЕЛЛА КАЗА.

1.4. Офертите за предлагане и заявките за търсене на недвижими имоти се събират, обработват и въвеждат в база данни от агентите на недвижими имоти, консултантите и администраторите на БЕЛЛА КАЗА, както и от трети лица Потребители, чрез предоставените форми за подаване на частни обяви.

1.5. Информацията постъпва от Клиентите на БЕЛЛА КАЗА по повод извършваната по занятие от БЕЛЛА КАЗА, брокерска дейност при осъществяване на сделки с недвижими имоти.

2. Отговорности

2.1. БЕЛЛА КАЗА) се стремим да поддържаме максимално точна и актуална информация в Сайта, но поради динамиката и многообразието на предлаганата информация, както и поради факта че информацията често е предоставена от трети лица при самостоятелна тяхна отговорност, потребителите на Сайта се съгласяват, че това (поддържането на максимално точна и актуална информация) не винаги е възможно. Ето защо, БЕЛЛА КАЗА не поема отговорност за точност и изчерпателност на информацията и Услугите, и си запазва правото да подаде на потребителя коригирана информация при отправено конкретно запитване.

2.2. Вие (като Потребител) се задължавате да предоставите верни данни при ползването на услугите, във връзка с попълването на формите за контакт в Сайта. При неточност в данните, Вие нямате право да ползвате Услугите до отстраняването ?.

2.3. Попълвайки която и да е от формите за контакт в сайта, с натискането на бутана ИЗПРАТИ, Вие се съгласявате с Условията, като давате изрично своето съгласие да се свържем с Вас на посочения телефон, както и да получавате електронни съобщения от БЕЛЛА КАЗА под формата на имейл и СМС. Във всеки изпратен до Вас имейл, Вие имате възможност да се откажете от получаването на съобщения по електронна поща. Ако не желаете да получавате СМС съобщения на телефона си, Вие трябва да заявите това, като се обадите на тел. 0898639646 в делнични дни между 09.00 и 18.00 часа.

2.4. Обявените в сайта цени на недвижимите имоти най-често могат да бъдат променяни и не пораждат обвързващо предложение за сделка с недвижим имот.

2.5. Сайтът дава възможност за публикуване на обяви за търсене и предлагане на недвижими имоти. Обявите и тяхното съдържание трябва да отговарят на Условията за публикуване на обяви.

2.6. БЕЛЛА КАЗА не поема отговорност за евентуални загуби, щети, вреди, неблагоприятни последици и пропуснати ползи във връзка с ползването на сайта.

2.7. Вие не можете да използвате по какъвто и да е начин, да копирате, модифицирате или разпространявате съдържание, което не Ви принадлежи, за цели, различни от или несъвместими с ползването на Услугите и с предназначението на Сайта, без изричното предварително писмено съгласие на БЕЛЛА КАЗА и/или на съответните трети лица.

3. Право на промени

3.1. БЕЛЛА КАЗА си запазва правото да добавя нови Услуги, функционалности и правила за ползване на Сайта, да променя или премахва съществуващите такива, без да е необходимо предварително предупреждение или съгласие на потребителите.

3.2. Настоящите Условия е възможно да бъдат променяни във връзка с развитие, добавяне на нови, промяна или прекратяване на съществуващи Услуги или при законодателни промени. При извършване на промени, те ще бъдат сведени до Вашето знание и публикувани тук.

3.3. Поради това че Услугите могат да бъдат ползвани само съгласно настоящите Условия, в случай че не сте съгласни с тях, не трябва да ползвате Сайта.

4. Право на собственост

4.1. Цялата информация от базата данни на БЕЛЛА КАЗА, включваща оферти за предлагане и заявки за търсене на недвижими имоти, (включително текстово съдържание, изображения, графики, снимки, файлове и др.) е собственост на БЕЛЛА КАЗА БЪЛГАРИЯ ЕООД.

4.2. Разпореждането с правата на собственост става с изричното писмено съгласие на БЕЛЛА КАЗА.

4.3. При публикуването на чуждо съдържание ние полагаме максимални усилия да изясним правата на интелектуална собственост върху снимки, текстове, графични решения и функционалности. Молим да бъдем извинени, ако не сме успяли да установим и да се свържем предварително с автора на използвани от нас материали.

4.4. При претенции за авторски права върху съдържание, заявителят е длъжен да уведоми Белла Каза, като конкретизира обекта на авторско право и представи документи за собственост върху обекта. При искане за премахване на съдържание, обект на авторско право, отправено при условията на предходното изречение, Белла Каза ще се съобрази с желанието на автора.

5. Връзки към други сайтове

5.1. Белла Каза предоставя възможност на всички заинтересовани да създават връзки към сайтовете на Белла Каза, без да искат предварително уведомление или разрешение.
Белла Каза може да изисква прекратяването на изградена връзка, ако за нея е използвана техника за пресъздаване на определена част от сайтовете на Белла Каза като собствена на използващите връзката лица, без за това да е искано предварително съгласие от Белла Каза.